Anook Cleonne

In de manier hoe wij naar natuur kijken, vinden we veel meer een beeld over onszelf dan dat wij ons een beeld van de natuur zelf vormen. De natuur zelf ként zich niet als natuur. 

Ons beeld van natuur drukt voornamelijk uit hoe wij ons verhouden tot die natuur. Ze vormt als het ware een weerspiegeling van ons zelfbeeld. Hoe wij ons zelf zien en hoe wij ons verhouden tot de ons omliggende wereld bepaalt in grote mate ook hoe wij de natuur daarin zien.

 www.anook.nl